<

100 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers | Pulchri | Den Haag

May 6, 2018

Beeldreflecties

de Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later In Pulchri Studio

officiële opening zal worden verricht door erelid Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Lange Voorhout 15, Den Haag
Zondag 6 mei t/m zaterdag 23 juni 2018 | dinsdag t/m zondag van 12 – 17 uur


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent 8 mei de jubileumtentoonstelling ‘Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later’ in Pulchri Studio in Den Haag.
De kunstwerken in de jubileumtentoonstelling bespiegelen een eeuw beeldhouwgeschiedenis. Zeven beelden kregen het stempel ‘signaalbeeld’, omdat ze een verandering in de beeldhouwkunst zichtbaar maken. 100 Leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers hebben zich door deze beelden laten inspireren om een nieuw kunstwerk te maken. Curator: Jeroen Damen

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is opgericht in 1918 als een belangenvereniging voor beeldhouwers. De vereniging streeft ernaar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen ruimtelijk werkende kunstenaars te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de Nederlandse beeldhouwkunst, de ruimtelijke kunsten en die van de kringleden in het bijzonder.

 

 

Developed by Joris van Rijn
Design by Natalie Vinke